Min Side

    

Hvad kan du bruge Min Side til?

Se status på visse typer af opholdssager (kræver MitID)

Du kan som ansøger og reference (fx virksomheder) se status på sager om:

  • Familiesammenføring 
  • Permanent ophold - dog ikke permanent ophold på baggrund af asyl 
  • Arbejde, inkl. medfølgende familie 
  • Greencard, inkl. medfølgende familie
  • Studie og praktik, inkl. medfølgende familie
  • Au pair 
  • Religiøse forkyndere, inkl. medfølgende familie
  • Working Holiday 
  • Pas og opholdskort  

Se status på visuminvitationer (kræver MitID)

Hvis du som vært har oprettet en online invitation til et visumbesøg, kan du se status på din invitation.